• خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : یک سیم کارت  حافظه داخلی : 16گیگابایت  رم : 2گیگابایت رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  50,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: تک سیم کارت حافظه داخلی : 16 گیگابایت رم :2گیگابایت رزولوشن دوربین:13مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  2,220,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت  حافظه داخلی :32گیگابایت رم :3گیگابایت رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G

  810,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 16گیگابایت رم :2گیگابایت رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  130,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی : 8گیگابایت رم :1گیگابایت رزولوشن دوربین : 8.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G

  130,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :یک سیم کارت حافظه داخلی :16گیگابایت رم :1گیگابایت رزولوشن دوربین :13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G

  130,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :16گیگابایت رم :1.5گیگابایت رزولوشن دوربین :13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G

  130,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :32گیگابایت رم :3گیگابایت رزولوشن دوربین :16.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  1,254,600 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگابایت رم :4 گیگابایت رزولوشن دوربین:20 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  2,627,010 تومان ناموجود
  (6 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی : 128گیگابایت رم : 6گیگابایت رزولوشن دوربین :12.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G

  3,201,862 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی :64گیگابایت رم : 4گیگابایت رزولوشن دوربین: 12.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G

  2,777,500 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :64گیگابایت رم :4گیگابایت رزولوشن دوربین : 12.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G

  2,980,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 128گیگابات رم :6 گیگابایت رزولوشن دوربین :12.0 مگاپیکسلی شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  7,039,700 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: تک سیم کارت حافظه داخلی : 32گیگابایت رم :3 گیگابایت رزولوشن دوربین : 16 مگاپیکسلی شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  2,317,950 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دو سیم کارت حافظه داخلی : 32گیگابایت رم  :3گیگابایت رزولوشن دوربین :13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  969,600 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: تک سیم کارت حافظه داخلی : 64گیگابابت رم :3 گیگابایت رزولوشن دوربین : 16.0 مگاپیکسلی شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  2,696,700 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32 گیگابایت رم : 3  گیگابایت رزولوشن دوربین:13 +2مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4Gبرای مشاهده جعبه گشایی گوشی اچ تی سی دیزایر 12 کلیک کنید.

  2,300,000 تومان ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32 گیگابابت رم : 3  گیگابایت رزولوشن دوربین:13 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  50,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 16 گیگابایت رم : 2گیگابایت رزولوشن دوربین:13 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  50,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32گیگابایت رم :3گیگابایت رزولوشن دوربین: 16مگاپيکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  50,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64گیگابایت رم :4گیگابایت رزولوشن دوربین: 16مگاپيکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  2,150,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32 گیگابایت رم : 3  گیگابایت رزولوشن دوربین:13 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4Gبرای مشاهده جعبه گشایی گوشی اچ تی سی دیزار 12 کلیک کنید.

  1,850,000 تومان ناموجود
  (7 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 16گیگابایت رم : 2  گیگابایت رزولوشن دوربین:13 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4Gبرای مشاهده جعبه گشایی گوشی اچ تی سی دیزار 12 کلیک کنید.

  50,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف