• خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعداد سیم کارت : دوسیم کارت  حافظه داخلی : 16 گیگابایت  رم :2گیگابایت  رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G, 3G, 4G

  1,200,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 16 گیگ رم :3 گیگ دوربین:12 مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  2,300,000 تومان ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :16 گیگابایت رم :2 گیگابایت رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G, 3G,4G

  1,800,000 تومان ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :16گیگابایت رم : 2 گیگابایت رزولوشن دوربین :13.0 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G, 3G, 4G

  200,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعدا سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگابایت رم : 4 گیگا یایت رزولوشن دوربین : 12.0مگاپکسل شبکه های ارتباطی : 2G ,3G,4G

  200,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه  داخلی : 64 گیگابایت رم :  4 گیگابایت رزولوشن دوربین : 12.0 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی:  2G ,3G,4G

  2,000,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :32گیگابایت رم :3گیگابایت رزولوشن دوربین :12.0 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G , 3G, 4G

  2,100,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دو سیم کارت حافظه داخلی :  64 گیگابایت رم : 4گیگابایت رزولوشن دوربین : 20.0 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G , 3G , 4G

  4,550,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگ رم :4 گیگ دوربین:16 مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  2,650,000 تومان ناموجود
  (9 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

   توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگ رم :4 گیگ رزولوشن دوربین:20 مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  2,130,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

   توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگ رم :4 گیگ دوربین:12.0مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  1,400,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32 گیگ رم :4 گیگ رزولوشن دوربین:12 مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  1,900,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32 گیگ رم :3 گیگ رزولوشن دوربین:12.0مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  1,900,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دو سیم کارت  حافظه داخلی :32گیگابایت  رم :3 گیگابایت رزولوشن دوربین :12.0 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G ,3G,4G

  2,300,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعداد سیم کارت: دوسیم کارت  حافظه داخلی : 16گیگابایت  رم :  2گیگابایت  رزولوشن دوربین: 8مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G, 3G,4G

  1,285,000 تومان ناموجود
  (6 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 8 گیگ رم :1 گیگ رزولوشن دوربین:8مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G

  1,037,173 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 8 گیگ رم :1 گیگ دوربین:8مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G,4G

  1,047,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32گیگ رم :3 گیگ رزولووشن دوربین:دوربین دوگانه 13MP + 2 MP شبکه های ارتباطی:,2G , 3G , 4G

  2,030,000 تومان ناموجود
  (6 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگ رم :4 گیگ رزولوشن دوربین:دوربین دوگانه 16 و 2 مگاپیکسلی شبکه های ارتباطی: ,2G,3G,4G

  2,558,000 تومان ناموجود
  (6 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :  دوسیم کارتحافظه داخلی :128 گیگابایترم :6 گیگابایترزولوشن دوربین :20.0مگاپیکسلشبکه های ارتباطی :2G ,3G ,4G

  5,790,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 64گیگابایت رم : 4 گیگابایت رزولوشن دوربین :16.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G ,3G , 4G

  2,900,000 تومان ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 128 گیگ رم :4 گیگ رزولوشن دوربین:دوگانه 12+20 مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  2,000,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 64 گیگ رم :4 گیگ رزولوشن دوربین:دوگانه 12مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  2,100,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  Honor 9 Liteتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32 گیگ رم :3 گیگ رزولوشن دوربین:دو گانه 13 +2 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  1,840,000 تومان ناموجود
  (10 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته