• خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی :32گیگابایت رم : 4گیگابایت رزولوشن دوربین : 12.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G4G

  2,290,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعدادسیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی :128گیگابایت رم :6گیگابایت رزولوشن دوربین : ۱۲+۱۶+۸ مگاپیکسل (سه گانه) شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G 

  8,470,100 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 128 گیگابایت رم : 6گیگابایت رزولوشن دوربین : 40.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G

  3,000,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی :  32 گیگابایت رم : 3گیگابایت رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  2,200,000 تومان ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافطه داخلی : 128گیگابایت رم : 6گیگابایت رزولوشن دوربین :  20.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  3,200,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی :32 گیگابایت رم :3گیگابایت رزولوشن دوربین :  ۱۳+۲ مگاپیکسل (دوگانه) شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G      

  2,500,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 64گیگابایت رم : 3گیگابایت رزولوشن دوربین : دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  2,397,000 تومان ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعداد سیم کارت :دوسیم کارت  حافظه داخلی : 64گیگابایت  رم : 4گیگابایت  رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :2G,3G,4G

  2,350,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت  حافظه داخلی : 32گیگابایت   رم : 3گیگابایت رزولوشن دوربین :13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  1,765,000 تومان ناموجود
  (8 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعدادسیم کارت : دوسیم کارت  حافظه داخلی : 64گیگابایت  رم : 3گیگابایت   رزولوشن دوربین :13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  2,750,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعداد سیم کارت: دو سیم کارت  حافظه داخلی : 128 گیگابایت  رم :4 گیگابایت  رزولوشن دوربین : 16+2مگاپيکسل  شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  3,540,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت  : دوسیم کارت  حافطه داخلی :128 گیگابایت  رم : 8 گیگابایت  رزولوشن دورربین  : ۴۸+۱۶+۲ مگاپیکسل (سه گانه) شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  7,196,401 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 16گیگ رم :2گیگ  دوربین اصلی:2 +13 مگاپیکسلی شبکه های ارتباطی: ,2G,3G,4G

  1,600,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی : 128 گیگابایت رم  : 6گیگابایت رزولوشن دوربین :24.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :  2G,3G,4G

  9,590,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت :دوسیم کارت حافظه داخلی : 256گیگابایت رم : 8گیگابایت رزولوشن دوربین : 40.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  12,500,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 16گیگابایت رم : 1گیگابایت رزولوشن دوربین : 8.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی : 2G,3G,4G

  953,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 128 گیگ رم :6 گیگ دوربین:20 +2 مگا پیکسل شبکه های ارتباطی: 2G , 3G, 4G

  3,790,000 تومان ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت : دوسیم کارت حافظه داخلی : 32گیگابایت رم : 3گیگابایت رزولوشن دوربین : 13.0مگاپیکسل شبکه های ارتباطی :  2G,3G,4G

  1,997,000 تومان ناموجود
  (8 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 32گیگ رم :3گیگ  دوربین اصلی:13 مگاپیکسلی شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  3,000,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاهتعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی :32گیگ رم :2گیگ  دوربین اصلی : 13مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: ,2G,3G,4G

  1,560,000 تومان ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحان کوتاه تعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 256گیگ رم :8گیگ دوربین:40+16+8 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  9,000,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 256 گیگ رم :8 گیگ رزولوشن دوربین:۴۰+۲۰+۸ مگاپیکسل به همراه دوربین TOF (چهار گانه) شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  10,600,000 تومان ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحان کوتاه تعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی :  128گیگ رم :6گیگ دوربین:40+16+8 مگاپیکسل شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  4,000,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  توضیحات کوتاه تعداد سیم کارت: دوسیم کارت حافظه داخلی : 128 گیگ رم :6 گیگ دوربین:۴۰+۲۰+۸ مگاپیکسل به همراه دوربین TOF (چهار گانه) شبکه های ارتباطی: 2G,3G,4G

  4,300,000 تومان ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته