• خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A80رزولوشن دوربین : دوگانه 48+8 مگاپیکسل تعداد دوربین: 2 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین 48 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 8 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A70رزولوشن دوربین : سه گانه 32+8+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/2.2,F/1.7 نوع لنز دوربین 32 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 8 مگاپیکسلی : Ultra Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Depth Sensorتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A60رزولوشن دوربین : سه گانه 32+8+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/2.2,F/1.7 نوع لنز دوربین 32 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 8 مگاپیکسلی : Ultra Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Depth Sensorتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A50رزولوشن دوربین : سه گانه 25+8+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/2.2,F/1.7 نوع لنز دوربین 25 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 8 مگاپیکسلی : Ultra Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Depth Sensorتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A40رزولوشن دوربین : دو گانه 16+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 2 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/1.7 نوع لنز دوربین 16 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A30رزولوشن دوربین : سه گانه 16+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 2 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/1.7 نوع لنز دوربین 16 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A30Sرزولوشن دوربین : سه گانه 25+8+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/2.2,F/1.7 نوع لنز دوربین 25 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 8 مگاپیکسلی : Ultra Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Depth Sensorتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A20رزولوشن دوربین : دو گانه 13+5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 2 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.2,F/1.9 نوع لنز دوربین 13 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 5 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی سامسونگ A10رزولوشن دوربین : 13 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/1.9 نوع لنز دوربین 13 مگاپیکسلی : Wide

  0 نقد(ها)
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A70رزولوشن دوربین سلفی : 32 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین سلفی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A60رزولوشن دوربین سلفی : 16 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین سلفی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 8رزولوشن دوربین : 12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/1.8 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A50رزولوشن دوربین سلفی : 25 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین سلفی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 7رزولوشن دوربین : 12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/1.8 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A40رزولوشن دوربین سلفی : 25 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین سلفی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 6s Plusرزولوشن دوربین : 12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین :  F/2.2 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Standardتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A30رزولوشن دوربین سلفی : 16 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین سلفی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 6رزولوشن دوربین : 8 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین :  F/2.2 نوع لنز دوربین 8 مگاپیکسلی : Standardتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A20رزولوشن دوربین سلفی : 8 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0 نوع لنز دوربین سلفی : Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین جلو گوشی سامسونگ A10رزولوشن دوربین سلفی : 5 مگاپیکسل تعداد دوربین: 1 عدد دیافراگم دوربین : F/2.0تمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 11 Pro Maxرزولوشن دوربین : سه گانه 12+12+12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.4,F/2.0,F/1.8 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : TelePhoto نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 11 Proرزولوشن دوربین : سه گانه 12+12+12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.4,F/2.0,F/1.8 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : TelePhoto نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone 11رزولوشن دوربین : سه گانه 12+12+12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 3 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.4,F/2.0,F/1.8 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : TelePhoto نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Ultra Wideتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دوربین پشت گوشی اپل iphone XS Maxرزولوشن دوربین : دو گانه 12+12 مگاپیکسل تعداد دوربین: 2 عدد دیافراگم دوربین : به ترتیب دوربین ها F/2.4,F/1.8 نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : Wide نوع لنز دوربین 12 مگاپیکسلی : TelePhotoتمامی دوربین ها اورجینال و شرکتی میباشند

  0 نقد(ها)
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

دوربین گوشی