روش اول:

مراکز دولتی ویا خصوصی که مایل به خرید با صدور فاکتور رسمی میباشندمیتوانند قبل از نهایی کردن سبد خرید با شماره تلفنهای 09141083901 ، 09144317144 تماس گرفته و درخواست فاکتور رسمی نمایند

فاکتور رسمی با اعمال مالیات مربوطه صادر و به همراه کالا ارسال میگردد

روش دوم : پرداخت پس از تحویل

 در این روش  پس از تحویل فاکتور رسمی از طریق اداره پست خدمت جنابعالی تقدیم میگردد

شرایط ویژه فروش تجهیزات هوشمند سازی

مدارس و سازمانه از این طریق میتوانند تجهیزات هوشمند سازی را به قیمت فروش عمده (حد اقل یک و نیم میلیون ریال ) زیر قیمت بازار تهیه فرمایند